SKANDERBORG BAKKER

Helhetsplan med forskjellige boligtyper i varierende bogrupper

På et stort uberørt platå som hever seg over de røde teglsteinstakene i den danske byen Skanderborg, ligger det en ny, hvit bydel som skråner mot sør og har utsikt over Skanderborg Sø. Bydelen er planlagt å romme om lag 700 boliger i små, oversiktlige kvartaler av ulik karakter, alt etter hva slags landskap som preger området.  

Vårt vinnerbidrag i den offentlige arkitekt- og priskonkurransen om Skanderborg bakker gikk ut på å dele inn området i flere mindre bebyggelser – boligkvartaler – som er plassert og preget av landskapsformen og de spesielle terrengforholdene i området. Hver boenhet får sin særegne arkitektoniske utforming og boligtypologi og dermed sin egen identitet, samtidig som de valgte materialene gjør at hele området fremstår som homogent med subtile forskjeller.

Mellom boenhetene holdes det opprinnelige landskapet åpent, noe som gir rikelig med plass til rekreasjon og lek – alt med fantastisk utsikt over Skanderborg Sø. De store, ubebygde grøntarealene fremstår som felles friarealer og lekeplass for de respektive bygningene.

Helhetsplanen er utformet slik at eksisterende landskapselementer understrekes. Blant annet plasseres en del av bebyggelsen slik at en markant kløft på bakken fremheves. En ny ankomstallé matcher det karakteristiske Edelsborghegnet med gamle eiketrær.

Landskapet vender mot sør. Derfor plasseres de høyeste seksetasjes husene i den nordlige delen av området som en vegg mot motorveien, mens bebyggelsen mot sør er to- og treetasjes rekkehus og tomannsboliger. De ulike bygningshøydene og boligtypene understreker det skrånende landskapet og sikrer fantastisk utsikt for alle. Fra de høye etasjeboligene er det også utsikt mot nord og landskapet i Illerup Ådal.

Prosjektet er oppført og utviklet av Sjælsø Gruppen og utført i fag- og hovedentrepriser med Sjælsø Gruppen som totalentreprenør.

Boligene oppfyller gjeldende energikrav.

ANDERS WARMDAHL MIKKELSEN
Associate, Arkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 6122 7850

Fakta

År: 2007 - 2015
Omfang: 34 ha – ca. 750 bolig
Bygherre: Sjælsø Gruppen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniører: Rambøll, Cowi, ingeniørfirmaet Arne Elkjær 
Premiering: 1 præmie i en arkitekt- og grundkøbskonkurrence