Erlev Skole

En ny skole som sikter mot fremtiden
I Haderslev Kommune har man en sterk ambisjon om en ny skole som sikter mot fremtiden. En skole der man tror på aktivitetsbasert læring, på at man lærer best gjennom lek, og der man deler opp de i alt 500 barna fra 0.–6. klasse i årgangsbaserte avdelinger med et fast team av lærere og pedagoger.
 • Haderslev Kommune
  Klient
 • Arkitema
  Arkitekt
 • Arkitema Urban
  Landskap
 • Sloth Møller
  Ingeniør
 • Adresse
  Gl. Herregårdsvej, Haderslev
 • År
  2017-2020
 • Omfang
  5.800 m²
Arkitema haderslev skole int univers 01 web

For å støtte disse pedagogiske tankene og læringsmessige holdningene er arkitekturen designet som en rekke enkle og åpne geometrier – et stramt rutenett med søyler der hver del er blitt designet med forskjellige elementer sammen med brukerne i en samskapingsprosess.

Arkitema haderslev skole ext naturstationen 02 web
Arkitema haderslev skole int atrium 01 web

Skolen er karakterisert ved et utall forskjellige romtyper som støtter opp om den aktivitetsbaserte undervisningsformen. Store fellesrom, typiske klasserom, mindre formidlingsrom og små nisjer. Rom der underviseren fungerer som en coach som igangsetter og inspirerer, snarere enn en underviser som doserer. Skolen består av små universer med årgangsklynger karakterisert ved hver sin alderstilpassede innredning og hvert sitt visuelle uttrykk.

Landskapet rundt skolen fungerer som ett stort, støttende læringslandskap. Hele veien rundt skolen sørger overdekninger for skjermet utendørsopphold der undervisningen kan foregå i frisk luft.

Arkitema haderslev skole ext alternativ 01 web
Nærmest skolen er landskapet pleid og planlagt, mens området utenfor stien som omkranser skolen som en sirkel, fremstår mer vilt og naturlig

Skolen åpner seg også opp mot lokalsamfunnet og utgjør en attraksjon eller en destinasjon på en planlagt rute gjennom Haderslev. Utearealene med stisystemer og lekeredskaper kan naturligvis brukes på fritiden, på samme måte som den store salen vil være i bruk på kveldstid.

Både sosialt, økonomisk og miljømessig skårer prosjektet høyt på bærekraft. Erlev Skole er oppført i trekonstruksjon og blir dermed en av landets første «nye» treskoler.

Nedenfor finner du en film laget under utviklingsprosessen (på dansk):

Arkitema haderslev skole ext aerial 02 web