Frederik d. VIII’s palæ

Modernisering av det danske kronprinsparets hjem
Frederik VIIIs palé er en viktig del av Amalienborg Slottsanlegg, et av de fornemste rokokkoarkitekturverkene i Danmark. Det har stor betydning for så vel København som resten av landet. Samtidig utgjør paléet en levende bolig med tilknyttede representative og administrative funksjoner for Danmarks kronprinspar.
 • Slots- og Ejendomsstyrelsen
  Klient
 • Arkitema i samarbejde med Erik Einar Holms Tegnestue
  Arkitekt
 • Rambøll
  Ingeniør
 • Adresse
  Amalienborg Slotsplads, København
 • År
  2004-2010
 • Omfang
  4.500 m²
Arkitema Frederiks VII Is Palæ 15 web

Transformasjonen av paléet er derfor svært prestisjefylt og viktig for samtiden, men også for fremtidige generasjoner som vil fortsette med å besøke paléet. Derfor har oppgaven vært dels å føre paléet tilbake til et mer opprinnelig uttrykk, dels å skape en passende og tidsmessig bolig for Danmarks kommende regentpar.

Arkitema Frederiks VII Is Palæ 12 web

Vår tilnærming til istandsettingen og moderniseringen av paléet legger vekt på autentisitet og på å formidle fortellingen om byggets mange arkitekturhistoriske epoker. Vi ville finne frem til og avdekke de mange lagene av historie som paléet rommer, og deretter understreke og fremheve paléets mange bygningshistoriske spor. Vi har klart å forvandle paléet til en moderne bolig med funksjonelle arbeidsrom som integrerer moderne funksjoner uten å skade de bygningshistoriske sporene, men snarere fremheve og fremdyrke disse sporene. Oppgaven omfatter den innvendige og den utvendige istandsettingen, et integrert kunstprosjekt som setter fokus på samspillet mellom kunst og arkitektur samt en fornyelse av hageanlegget.

Arkitema Frederiks VII Is Palæ 11 web
Prosjektet foregikk som et samarbeid mellom Arkitema og Erik Einar Holms Tegnestue, kronprinsparet, Slots- og Eiendomsstyrelsen og København kommune.

Kronprinsparet var med på å peke ut 10 toneangivende, yngre, danske samtidskunstnere til det integrerte kunstprosjektet, som i høy grad er med på å gi paléet et moderne preg. For Arkitema bestod oppgaven også i å bistå kronprinsparet med innredning av paléet.

Arkitema Frederiks VII Is Palæ 9 web