Helse

Et helsebygg har en helt spesiell oppgave når det gjelder menneskene som skal bruke det. For legen og sykepleieren er det en arbeidsplass der det gjelder å helbrede og redde liv, der man skal utføre sin profesjon på best mulig måte og hvor man må være effektiv. For pasienten og de pårørende er helsebygg et sted som man i mange tilfeller gjerne kunne være foruten, siden det kan være et sted forbundet med motgang og smerte. Det er viktig for oss at vi i vår arkitektur gir plass til både personale og pasienter som opplever bygget på vidt forskjellige måter, og vi streber alltid etter å skape rammer som ivaretar alle brukere.

Arkitektur for alle behov
Arkitektur er en viktig del av den helende og helbredende prosessen, og vi bruker vår kunnskap og våre erfaringer fra mange store og små helsebygg til hele tiden å perfeksjonere dette aspektet. Når den vordende mor skal føde, er det viktig at fødestuen har riktig størrelse og riktig lys – det gir bedre, mer smertefrie og flere ukompliserte fødsler. Når leger og sykepleiere skal i gang på operasjonsstuen, er det viktig at alle fasiliteter er riktige og at det er plass til mange personer og instrumenter, slik at pasienten kommer gjennom operasjonen uten komplikasjoner. Når terapeutene på rehabiliteringssentrene skal bygge opp førligheten, når våre eldre skal bo i hjemmevante og trygge omgivelser i sine siste leveår, og når den psykisk syke trenger trygghet og behandling.

Vi vet at arkitektur utgjør en forskjell for mennesker og har derfor fokus på hvordan vi best mulig kan hjelpe pasienter, pårørende og ansatte med en gjennomtenkt design.