Akuttsjukehus Hjelset

Akuttsjukehus Hjelset er et ca. 55.000 m2 nytt sykehus for byene Molde og Kristiansund.

Sykehusets primære funksjoner blir somatikk og psykiatri, plassert i hver sitt bygg. Somatikkbygget kommer til å bestå av to fløyer med tunge funksjoner i de nederste etasjene, med sengeavdelinger i lameller i de 3 øverste etasjene. Bygget er delt i en øst- og vestfløy med et bindende mellombygg i glass som fungerer som kommunikasjons- og venteareal. I psykiatrien ligger sengeområdene som kuber rundt 3 atrium som alle ligger i samme plan, og med en lamell med poliklinikker og kontorer i de to øverste etasjene. Psykiatri og somatikk er knyttet sammen med en glassgang fra en felles vestibyle.

Sykehuset vil ligge på en tomt med flott natur, hvor arkitektene har hatt fokus på å utnytte tomtens potensiale med å få kikk ut til naturen uansett hvor du er i sykehuset.  Derfor legger hele sykehuset seg i en vifteform som følger terrenget.

I fasader og interiør er det planlagt utstrakt bruk av tre, samt fargesetting for veifinning, med inspirasjon i farger tradisjonelt brukt i Molde og Kristiansund. 

Fakta

År: 2020 - 2024
Areal: ca. 55 000m² BTA  
Entreprenør: Skanska
Byggherre: Helse Midt-Norge
Arkitekt: Arkitema Architects og Ratio arkitekter