Bærum Sykehus

På fjellryggen, ytterst på bakkekammen og med utsikt over Bærum og Oslofjorden, ligger Bærum sykehus. Her har Arkitema Architects, i samarbeid med Henning Larsen Architects, tegnet en ny nordfløy til det eksisterende Bærum sykehus.

Sengeposten i nordfløyen er basert på et dobbeltkorridorsystem, der den ene siden er innredet som en tradisjonell sengepost med sengerom, mens den andre siden har isolatrom. Mellom de to korridorene ligger det birom som resepsjon, arbeidsstasjon, lagre osv.

I interiøret etableres en lys og lett atmosfære med rom som i overflater, innredning og utstyr er behagelige for opphold – dels som midlertidig opphold for pasienter, men også i det daglige arbeidet for personalet.

Utvidelsen styrker hele sykehuskomplekset som én arkitektonisk helhet. Med et lett og åpent arkitektonisk uttrykk formidles overgangen fra den opprinnelige bygningstrukturen til det nye påbygget skånsomt og veloverveid.


WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Thunesveien, Oslo, Norge

Opførelsesår: 2001-2006

Omfang: Ca. 11.500 m²

Bygherre: Asker og Bærum HF

Arkitekt: Arkitema Architects i samarbejde med Henning Larsen Architects

Landskab: Steen Bisgaard

Ingeniør: Birch & Krogboe Interconsult

Entreprenør: Reinertsen Anlegge A/S Østlandet