DET NORSKE RADIUMHOSPITAL

Det Norske Radiumhospital skal oppleves som en klar og effektiv ramme rundt behandling
og forskning, og samtidig ha en stor grad av fleksibilitet for å kunne imøtekomme
fremtidige endringer i bruk og behov.

Utvidelsen sikrer hospitalet en størrelse så behandlings- og forskningsinstitusjonen kan
opprettholdes og utbygge sin posisjon med en stor internasjonal profil.
Ved disponeringen av bygningsanlegget på området, fremstår sykehuset som en samlet
helhet, bygget opp om det klare ankomstforløpet.

Karakteren av aktivitetene som skjer i komplekset er tydeliggjort i bygningsstrukturen.
På en tung og lukket base plasseres et lettere og transparent bygningskompleks. Den
tunge basen har karakter av et geometrisk formet landskap som inneholder de nødvendige
basisfunktionene for selve forskningen.

Forskningsinstituttets laboratorier er derimot et transparent og lettere bygningskompleks
som synliggjør og uttrykker forskningens og tankens vesen i sykehusets utadvendte
virksomhet.

 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Ullernchausseen, Oslo, Norge
År: 2004 - 2008
Omfang: 34 500 m²
Byggherre: Det Norske Radiumhospital HF
Arkitekt: Arkitema Architects og Henning Larsen Architects
Landskap: Bjørbekk og Lindheim A/S
Ingeniør: Rambøll Norge A/S (el, konstruktion), Mek-consult A/S (VVS)