DNV GØDSTRUP

Forskning viser, at en tett kontakt til naturen forbedrer patienternes sykeforløp og
personalets trivsel. Vi har derfor fokusert på å styrke kontakten til det vestjyske lynglandskap,
som danner inspirasjon for forslagets egenart og sanselighet med en bruk av
materialer, som leder tankene vekk fra det tradisjonelt kliniske sykehus og i retning av
en trygg og hjemlig atmosfære.

Kontakten til den veldige jyske horisont har resultert i et klart arkitektonisk konsept.
I basen inneholder det nye hospitalet blant annet poliklinikker, og i behandlingsringen
er bildediagnostikk, operasjonsavsnitt og kontorer plassert, mens sengeavdelingene
ligger på basen. I en separat bygning er alle laboratoriefunksjoner plassert. I forbindelse
med programmeringen ble det avholdt brukerinnvolveringsprosesser og workshops,
som sikrer at løsninger er forankret - og utviklet - i et samarbeid.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Gødstrup, Herning 
År: 2011-2016 (1. etape) 
Omfang: 115 000 m² + 15 000 m² psykiatri (Etape 1 udgør ca. 90 000 m²)
Byggherre: Region Midtjylland
Arkitekt: Arkitema, AART, Nordic (Tidligere NSW) (NO) 
Landskap: Arkitema Architects
Ingeniør: Grontmij, Moe & Brødsgaard
Hospitalsplanlæggere: Hospitalitet (NO)