Dronning Ingrids Hage

Omsorgsbygg ønsker å skape en ny boform for personer med demens i Oslo. Arkitema Architects ble i samarbeid med Hent og ÅF valgt til at skabe en såkalt hageby, som sikrer et godt og verdig liv for beboerne.

Konseptet vil legge til rette for økt livskvalitet ved at beboerne kan bruke sine individuelle ressurser, der de kan bevege seg fritt, i trygge rammer. Omgivelsene skal skape bedre grunnlag for bruk av sanser og minner fra livet. Et liv, hvor det er rom for å erkjenne de minner som beboerne har med seg og som de verner om. Derfor blir prosjektet også i høy grad tilpasset de personer som får sitt dagligliv i hagelandsbyen, og som skal føle seg hjemme her. Hagebyen kommer til å ha blant annet restaurant, café, kultursal, butikk, frisør- og fotpleiesalong. Med dette tilbys også aktiviteter og muligheter for integrering av nabolag og nærmiljø. Målet er å trekke bylivet med helt inn i hagebyen, til glede for både beboere og besøkende.

Prosjektet skal stå klart senhøsten 2021, med en kostnadsramme på 450 millioner kroner. Det blir egenproduksjon av energi gjennom solcelleanlegg på taket, samt overvannshåndtering ved hjelp av flate sedum-tak. Bygget skal, som alle prosjekter i Omsorgsbygg, BREEAM-sertifiseres.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Arkitekt MAA
Senior partner / Segmentchef Sundhed
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Oslo
År: 2019-2021
Omfang: 17.000 m²
Byggherre: Omsorgsbygg
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: ÅF 
Totalentr.: HENT