ESBJERG PSYKIATRI

Utvidelsen og ombyggingen av Esbjerg Psykiatri er basert på en videreføring av den eksisterende klassiske, ortogonale disponeringen av bygningene. De nye bygningene plasseres slik at den samlede arkitektoniske strukturen avspeiler en klar funksjonell deling og en hierarkisk ordning mellom funksjonene.

Hovedbygningen, og de senere påbygde delene, rommer anleggets hovedkorridor i 1. etasje. Den knytter sammen nye og eksisterende sengeposter på hver sin side av hovedbygningen. På den måten fremstår hele anlegget som en kompakt struktur som er bundet sammen av hovedkorridoren, som inneholder alle felles- og aktivitetsrom. Med den planlagte rivingen foran hovedbygningen kan det skapes et tydelig og sentralt ankomstområde, som på den ene siden avgrenses av barne- og ungdomspsykiatriens eksisterende bygning og på den andre siden avgrenses av et nybygg for alderspsykiatri. Plassen avgrenses på den fjerde siden mot hovedveien av en delvis åpen beplantning, slik at den vakre hovedbygningen kan ses fra veien, og slik at anlegget gir et åpent og imøtekommende inntrykk.

Gjennom bruk av glassvegger har det vært mulig å skape avdelinger der det er plass til pasienter på både åpne og skjermede plasser. Samtidig er det enkelt for personalet å følge med på hva som skjer på avdelingene, og det gir trygghet også blant pasientene.

Les mer om hvordan Esbjerg Psykiatri fungerer for pasienter og personale.

 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Gammel Vardevej, Esbjerg
År: 2011-2014
Omfang: 6 600 m²
Byggherre: Region Syddanmark
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll