FRØYAHAGENE

Frøya kommune opplever en vekst i folketall og det legges til rette for nye områder for boligutbygging. Derfor har kommunen besluttet å samle bo- og behandlingstilbud i et nytt helse- og omsorgssenter i området ved Beinskardet. Prosjektet skal føre til et kvalitetsløft for tilbudet til eldre på Frøya samt utfylle visjonen for morgendagens omsorg.

Dette gir grobunn for å skape møtesteder og oppholdsplasser for barn, unge og voksne. Vår løsning for Frøyahagene har derfor fokus på flere tiltak som skal bringe generasjonene tettere på hverandre gjennom fellesskap, nærhet og samhandling.

Alle beboere, ansatte og besøkende skal kunne glede seg over å benytte et trivelig og velfungerende anlegg - et nytt attraktivt og inviterende møtested. FRØYAHAGENE skal bli bygget på nærhet, åpenhet og med høy miljø- og trivselsfaktor for alle. Byggene utføres med fokus på estetiske, miljøvennlige og tekniske løsninger hvor respekt for beboere og personale sikres gjennom god romlig utforming, bra inneklima, rikelig dagslys og utsyn, og uteoppholdsarealer. Planløsninger og bogrupper understøtter fagpersonalets arbeid gjennom en enkel men variert utforming for å gjøre arbeidssituasjonen både effektiv og praktisk, i tillegg til inspirerende.

Vi har valgt å utforme prosjektet som et landsbykonsept - delvis inspirert av de trendene som rører seg innenfor demensbehandling og demensbyer. Ut fra dette kommer ønsket om å tilpasse konseptet til Frøyas skala, med mindre sammenstilte hus som i sin helhet danner en liten landsby og et trivelig lokalmiljø for både beboere og naboer omkring.

Chris Olborg
Associated Partner
Forretningsområdesjef Living
Tlf. +47 917 89 492

Fakta

Adresse: Sistranda
År: 2019
Omfang: 8.600 kvm
Byggherre: Frøya kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Premiering: 2. plass i Plan- og designkonkurranse