Gaustad konseptfase

På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har Arkitema Architects i samarbeid med RATIO Arkitekter, Sweco og Metier OEC vært arkitekter og rådgivere i konseptfasen for videreutvikling av Oslo Universitetssykehus på Gaustad til et samlet regionsykehus.

Prosjektet er en del av utredningsarbeidet som Helse Sør-Øst RHF gjør i forbindelse med utbyggingen av Oslo Universitetssykehus.

Anne Guri Grimsby
Arkitekt
Partner
Tlf. +47 9844 9498

Fakta