KAROLINSKA INSTITUTET SYD – HOVEDBYGNING

Hovedbygning

Bygget er blitt påbygd over noe tid og har nå blant annet undervisningslokaler for tannleger og biomedisinere. I tillegg huser bygget administrasjon, bibliotek, allmenne undervisningslokaler samt lokaler som er spesielt tilpasset odontologisk forskning. Mellom den eksisterende bygningen og tilbygget er det bygd et stort og lyst atrium, som virker samlende på hele bygningsmassen. Her ligger det blant annet en kafé og et bibliotek.

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adresse: Alfred Nobels Allé 8, Huddinge, Sverige
År: 1998-2002 
Omfang: Nybygning 10 000 m². Ombygning 25 000 m²
Byggherre: Akademiska Hus. Magnus Johansson
Arkitekt: Arkitema Architects