KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET - akuttmottaket

Ombygging av akuttmottaket

I forbindelse med ombyggingen av akuttmottaket ble det først gjort en rekke undersøkelser som skulle sikre at ombyggingen gjorde avdelingen tryggere og mer oversiktlig for de ansatte og ga bedre arbeidsflyt. Derfor ble det bygd en modell av et rom med flyttbare vegger der vi kunne prøve ut rommets størrelse og utforming. Den endelige ombyggingen har gitt et nytt ankomstområde der sykepleierne møter pasientene og avgjør hva slags videre behandling de trenger. De to sirkulære mottaksskrankene gir god oversikt, og ut fra skrankene løper to standardiserte undersøkelsesrom. Akuttmottaket har også egne infeksjonsrom.

 

URBAN BLOMBERG
Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare
Tlf. +46 709 628 438

Fakta

Adresse: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Sverige
År: 1998-2008
Omfang: 2 100 m²
Byggherre: Locum AB
Arkitekt: Arkitema Architects