MOLDE SYGEHUS

Somatiske funktioner og integrerede psykiatriafdelinger

Nytt Molde Sykehus er et regionalt sygehusprojekt, der skal dække et stort område. Den nye sygehusbygning placeres på en stærkt kuperet grund i udkanten af Molde. Bygningen udformes med en base i tre etager, der skærer sig ind i terrænet. I basen placeres behandling. Ovenpå basen placeres enkeltstående bygningskroppe i varierende højder, som orienteres mod udsigten over fjorden. Her er patientstuerne placeret med en imponerende udsigt til et landskab med fjeld og fjord. Projektet omfatter alle somatiske funktioner og integrerede psykiatriafdelinger. Projektet er afleveret som forprojekt og afventer egentlig igangsættelse. Forventet opstart af byggeriet er i 2016.

 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Molde, Norge
År: Forventet opstart 2016
Omfang: 60 000 m²
Byggherre: Helse Midt
Arkitekt: Arkitema Architects, Arstad Arkitekter (NO) og NSW Arkitekter & Planleggere (NO) 
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: COWI A/S