NARVIK SYGEHUS

Det nye sykehuset ligger på en skrånende tomt på Furomoen i utkanten av Narvik. Det hovedsakelige arkitektoniske konseptet bygger på en samlende rygg som skjærer seg inn i terrenget, og de ulike funksjonene strekker seg ut som fingre i landskapet. Mellom fingrene er det gårdsrom som sikrer dagslys på alle nivåer i huset og god oversikt over de omkringliggende funksjonsrommene. Sykehuset er hensynsfullt plassert på tomten og drar fordel av en terrengforskyvning, slik at sykehuset spiller sammen med omgivelsene i skala og orientering. Sykehuset legger seg opp mot det høye fjellet, er orientert mot utsikten og sikrer utgang for psykiatriske pasienter på bakkenivå. Sykehuset er innredet som et kompakt og

oversiktlig lokalsykehus som samlokaliserer og integrerer somatikk, psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Utformingen av sykehuset sikrer at tjenestene som tilbys, kan samordnes med en primærhelsetjeneste samt det lokale sykehjemmet.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Furomoen, Narvik, Norge
År: 2009-2010 (Skitseprojekt). Forventet opstart 2016
Omfang: 25 000 m²
Byggherre: Universitetssykehuset i Nord Norge HF
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Moe (NO)