Ny sengepost på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Oppgaven omfatter en 14 900 m² stor sengepost, som oppføres i fysisk tilknytning til det eksisterende Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Man kommer inn i sengeposten på bakkenivå, hvor det blant annet er inngangsområde, møtesenter, polikliniske funksjoner samt et auditorium. I tillegg er det fem etasjer med totalt 158 enkeltrom.  

Hovedideen er å skape et forbedret inngangsmiljø og etablere et attraktivt byrom ved sykehuset. Ved til dels å skjære inn i sengeposten og til dels å forskyve den østlige enden mot sør, er det mulig å danne en åpen plass. Plassen fungerer som et nytt inngangsområde med mulighet for opphold, avsetting og kunstopplevelser, og en plassdannelse i byen som fortsetter helt inn i den nye sengeposten. På den måten forbedres forbindelsen til parkeringsområdene, og besøkende ledes bortover plassen og rett til den nye, desentraliserte hovedinngangen.

I interiøret fortsetter byrommet i form av en hovedgate som går gjennom hele sengeposten. Innvendig sikrer rom med dobbel takhøyde for en variert opplevelse ved oppholdssonene og ved inngangen. Møterom og auditorium utformes i varme "trebokser", som gir inngangsområdet et innbydende uttrykk. Det samme trematerialet brukes på avdelingene.

Sengeposten overholder lavenergiklasse 2020. Dessuten er sengeposten tenkt bæredyktig både i forhold til dagslys og sosiale relasjoner.

STENCE GULDAGER
Associate, Arkitekt MAA
Kreativ leder
Tlf. +45 23831854

Fakta

Adresse: Haraldsgade, Esbjerg
År: 2015-2019
Omfang: 14 900 m²
Byggherre: Region Syd
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Ingeniør’ne
Totalentrepr.: MT Højgaard
Præmiering: 1. præmie i totalentreprisetilbud, 2015