Nya Södertälje Sjukhus

Eksisterende behandlingsfløy skal bygges om til blant annet publikumsområder, prø­vetaking, dagkirurgi, sengeposter, kontorer og personalfasiliteter. Tre større bygninger rives og erstattes med nybygg for akuttmot­tak, røntgenavdeling, laboratorium, polikli­nikker, føde-/barselavdeling, operasjonsav­deling og sterilsentral.

Det skal bygges 5 sengeposter, hver med 24 énsengsrom, inkludert senger i intensiv- og føde-/barselavdeling bygges totalt 150 nye sengeplasser. Videre planlegges 9 nye ope­rasjonsstuer og akuttmottak med kapasitet for 35 000 besøk pr. år.

Byggearbeidene gjøres etappevis med fer­digstilling fra 2016 til 2018. Nybygget skal sertifiseres som Miljöbyggnad nivå Guld. Investeringssummen er 1,2 milliarder SEK eksklusive sykehusets innredning, utstyr og midlertidige lokaler.

Anne Guri Grimsby
Arkitekt
Partner
Tlf. +47 9844 9498
BORGHILD RAMBECH
Arkitekt
Tlf. +47 4850 3408

Fakta

Adresse: Rosenborgsgatan, Södertälje, Sverige
År: 2013-2018
Omfang: 38 000 m²
Byggherre: Locum
Arkitekt: Arkitema/ELN
Landskapsarkitekter: Nivå Landskapsarkitektur
Ingeniører: RIB: Byggnadstekniska byrån AB, RIV; Kadesjös AB, RIE: ÅF-Infrastuktur AB.
Samarbeidspartnere: BSK arkitekter