Nya Södertälje Sjukhus

Eksisterende behandlingsfløy skal bygges om til blant annet publikumsområder, prø­vetaking, dagkirurgi, sengeposter, kontorer og personalfasiliteter. Tre større bygninger rives og erstattes med nybygg for akuttmot­tak, røntgenavdeling, laboratorium, polikli­nikker, føde-/barselavdeling, operasjonsav­deling og sterilsentral.

Det skal bygges 5 sengeposter, hver med 24 énsengsrom, inkludert senger i intensiv- og føde-/barselavdeling bygges totalt 150 nye sengeplasser. Videre planlegges 9 nye ope­rasjonsstuer og akuttmottak med kapasitet for 35 000 besøk pr. år.

Byggearbeidene gjøres etappevis med fer­digstilling fra 2016 til 2018. Nybygget skal sertifiseres som Miljöbyggnad nivå Guld. Investeringssummen er 1,2 milliarder SEK eksklusive sykehusets innredning, utstyr og midlertidige lokaler.

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498
BORGHILD RAMBECH
Arkitekt
Tlf. +47 485 03 408

Fakta

Adresse: Rosenborgsgatan, Södertälje, Sverige
År: 2013-2018
Omfang: 38 000 m²
Byggherre: Locum
Arkitekt: Arkitema/ELN
Landskapsarkitekter: Nivå Landskapsarkitektur
Ingeniører: RIB: Byggnadstekniska byrån AB, RIV; Kadesjös AB, RIE: ÅF-Infrastuktur AB.
Samarbeidspartnere: BSK arkitekter