ØSTRE TOTEN HELSE- OG OMSORGSSENTER

Østre Toten kommune står overfor en rekke utfordringer i forhold til de fysiske rammene for både eldreomsorg og hjemmetjenester. På bakgrunn av dette skal det skapes et helse- og omsorgssenter som har logiske strukturer, som er fremtidssikret og fleksibelt og som er et godt sted å være for beboere, brukere og ansatte.

Vi har hatt stor fokus på alle brukergrupper, og særlig de demente som skal bo i senteret, for de skal fortsatt ha et godt liv. De skal ha følelsen av å ha friheten sin, men samtidig skal vi passe godt på dem. Det mener vi øker deres livskvalitet. Samtidig får vi god plass til mange andre funksjoner, noe som gjør dette senteret til en god løsning på den utfordringen de fleste kommuner står overfor.

Vi har valgt å tenke helsestruktur på nytt. Vi og har fjernet korridorer og bygger senteret opp i kvadrater rundt atriumgårder. Ved å plassere gangene langs hagerommene slippes dagslyset inn i til beboerne. Kvadratene gjør det enkelt å lage et tilbygg til senteret i fremtiden, noe som også var et krav til prosjektet.

Med en parterre-løsning blir det plass til parkeringskjeller på det nederste nivået, hovedinngang, kantine og poliklinisk avdeling, mens det øverst blir fysioterapi og to lukkede gårder med boenheter rundt. Dermed blir det naturlige skiller mellom de forskjellige menneskene som skal arbeide, bo og bruke det kommende senteret. Det er disse menneskene vi har hatt i fokus i utviklingsprosessen. 

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Slettavegen 54, 2850 Lena
År: 2017 - 2019
Omfang: 12.000 kvm
Byggherre: Østre Toten kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Premiering: Vinder af tilbudskonkurrence