SAHLGRENSKA LIFE

Sahlgrenska Life er med sine 90.000 m2 den hittil største utbyggingen av området rundt Sahlgrenska universitetssykehus. Universitet og sykehus kobles fysisk sammen via en treetasjes passasje langs den sterkt trafikkerte Per Dubbsgatan. Med denne koblingen skapes det et naturlig møtested mellom helsefaglig praksis, undervisning og forskning. I passasjen møtes mennesker på tvers av faggrenser i en felles kantine, kafeer, undervisningslokaler, bibliotek samt møte- og konferansefasiliteter.

Helt fra starten av har Arkitema Architects hatt fokus på personene som kommer til å bruke bygningene: forskere, studenter, leger og beboerne i Gøteborg. Bygningene er koblet sammen med det store Sahlgrenska universitetssykehus i sør og medisinermiljøet på Gøteborg Universitet i nord. Dermed blir Sahlgrenska Life et knutepunkt i området, der alle brukernes naturlige bevegelseslinjer samles og krysses i én og samme bygning.

I de to bygningene på henholdsvis 11 og 21 etasjer vil det være sterke faglige miljøer, der det er enkelt og greit å utveksle kunnskap på tvers av faglige og utdanningsmessige grenser. Samtidig vil flere etasjer også romme private bedrifter som kommer tett på den omfattende kunnskapen i universitetsmiljøet og den praktiske hverdagen på sykehuset. Dette skal skape grunnlag for solid kunnskapsdeling og et robust forskningsmiljø.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Per Dubbsgatan, Göteborg, Sverige
År: 2019-2021
Omfang: 90.000 m2
Bestiller: Västfastigheter og Vitartes
Arkitekt: Arkitema Architects, Sweco