Senter for strålebehandling

Nytt senter for strålebehandling i Næstved

Senteret oppføres som et tilbygg på ca. 2000 m2 til det eksisterende senteret. Senteret skal blant annet inneholde venteområder, undersøkelsesrom, to partikkelakseleratorrom og fasiliteter for cellegiftbehandling. I tillegg har tilbygget kontor- og møtearealer, verksteder og personalrom.
Bygget er et tilskudd til eksisterende strålebehandlingsfasiliteter, men akseleratorrommene plasseres nå på motsatt side av ankomsten. Denne løsningen gir en åpen og vennlig ankomstsituasjon og en tettere kopling mellom den eksisterende bygningen og tilbygget. Den sikrer samtidig at de eksisterende akseleratorrommene kan være i drift i hele byggeperioden.
Nybygget har et tett samspill med den eksisterende bygningen – både i det at den underordner seg den overordnede strukturen, og i det at den kreativt jobber videre med den eksisterende bygningens materialvalg. Nybygget tar utgangspunkt i den langstrakte bygningsstrukturen der akseleratorrommene fremstår som innsatte bokser. Vi bruker de samme materialene som i den eksisterende bygningen; gul og rød murstein, glass og aluminium.

Oppdraget er et offentlig-privat samarbeid der KPC København A/S bruker Balslev Rådgivende Ingeniører og Arkitema Architects som underrådgivere.
Målet når det gjelder energiforbruk er å overholde kravene til lavenergibygg per 2015.
 

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Ringstedgade 61, 4700 Næstved
År: 2013-2014
Omfang: 2 000 m.
Byggherre: Region Sjælland
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
Totalentreprenør: KPC København A/S