SKEJBY PSYKIATRI

Det nye psykiatriske senteret i Skejby er et bygg med en kostnadsramme på 1,3 milliarder danske kroner. Senteret blir en del av Det Nye Universitetshospital i Aarhus og består av en voksen- og en barnepsykiatrisk avdeling med dagposter og sengeposter på til sammen ca. 40 000 m² samt en selvstendig beliggende rettspsykiatrisk avdeling på ca. 10 000 m². Senteret vil ha et areal på rundt 50 000 m² og skal senest i 2019 erstatte det over 150 år gamle psykiatriske sykehuset i Risskov.
Forslaget til Nyt Psykiatrisk Center tar utgangspunkt i de overordnede forholdene på DNU-området. Forslaget bygger videre på den øvrige planlagte bebyggelsen, som er organisert som en by med kvartaler, gater, plasser og torg. En av hovedmålsetningene er at det nye psykiatriske senteret skal blir en naturlig del av sykehusbyen og landskapet rundt.

Det første spadetaket til det nye psykiatriske sykehuset skal tas i begynnelsen av 2016, og sykehuset skal tas i bruk 1. januar 2019. Nyt Psykiatrisk Center er et offentlig-privat samarbeid (OPS).

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601

Fakta

Adresse: Skejby
År: 2014-2019
Omfang: 50 000 m²
Byggherre: Region Midtjylland og KPC Byg
Arkitekt : Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Grontmij