Sørlandet Sykehus HF Arendal

Ny E-fløy 

Trond Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen vant arkitektkonkurransen om sykehuset i 1951 og har vært arkitekter for en utbygging gjennom mange år og i flere byggetrinn. Med det siste byggetrinnet, som ble ferdigstillet i 2004, fullføres en langvarig utbyggings- og fornyelsesprosess.

Som gjennomgående fasademateriale er det benyttet en rød tegl og kobberkledning. Med dette utgangspunktet har anlegget, selv med den lange utbyggingstiden, fått en helhetlig og vakker arkitektonisk utforming. Siste byggetrinn, E-fløyen, har omfattet ny behandlingsfløy med akuttmottak, røntge­navdeling, operasjonsavdeling, postopera­tiv/intensivavdeling, barneavdeling, poliklinikker, laboratorie-avdelinger samt sterilsentral og nytt vare­mottak med sentrallager.

I perioden 2003 – 2004 ble det gjennom­ført ombyggingsarbeider i de eldre deler av sykehuset.

I alle disse utbyggingsoppgavene har firmaet vært med i utredningsarbeid, pro­grammering og omfattende brukersamar­beid

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Sykehusveien, Arendal
År: 2003-2004
Omfang: 15 000 m2 nybygg og 8 600 m2 ombygging
Byggherre: Aust-Agder Fylkeskommune og Sørlandet sykehuset HF
Arkitekt: Arkitema/ELN
Type oppdrag: Fullt arkitektoppdrag