Strømme

Vår visjon for bygget er å skape et gjenkjennelig og trygt sted med identitet og sanselighet -ikke en institusjon. De fysiske omgivelsene skal danne trygge og hjemlige rammer til glede for alle byggets brukere, beboere, de frivillige, venner, besøkende og pårørende, så vel som alle de ansatte. Prosjektet danner de fysiske rammene rundt en hjemlig trivsel for beboerene, og er utformet for å kunne oppnå effektive og gode arbeidsforhold for personalet. Imidlertid er det ofte en motsetning mellom effektivitet på den ene siden og hjemmetrivsel på den andre siden. Spesielt ønskelig er det at beboere med kognitiv svikt som demens har enkel adgang til en hage, eller en gate med butikker for å fremme og trene hukommelsen rundt det velkjente og trygge.

Vårt bygningskonsept er i sin enkelhet å skape torget med gater og fellesrom for hele komplekset i form av butikker og utadvendte funksjoner, skapt av bygningene fra dagsenteret, boenhetene, sonekontoret samt de eksisterende bygninger, som integreres i det samlede anlegget. Bygningene som er frittstående og forskjøvet noe i forhold til hverandre skaper er varierende bilde av små trygge gater inn mot et felles torg i midten av bebyggelsen.

Vår idè er å fordele boenhetene i små frittliggende hus rundt et sentralt plassert fellesbygning i midten av nybyggene. Ut av dette skapes et kvartal hvor 4 gater blir etablert. Her kan man beveger seg rundt i byen i de 4 gatene som er en trygg sirkel rundt felleshuset.  Fra de etablerte gatene gir prosjektet i tillegg muligheter å etablere avstikkere til de eksisterende omkringliggende områder og den etablerte bebyggelsesikrer området.

På torgene vil man kunne ha forskjellige aktiviteter som f.eks. petanque eller lekeplass for besøkende barn. Her kan beboerne samles til en hyggelig sammenkomst eller bare å observere andres aktiviteter på torget. 

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Kristiansand
År: 2017
Omfang: 5.112 kvm
Byggherre: Kristiansand kommune
Arkitekt: Arkitema Architects
Premiering: Prekvalificert i tilbudskonkurrence