Sykehuset Asker og Bærum HF

Aura - Avgiftningsenhet for rusmisbrukere

Da det ble planlagt å etablere en egen avrusningsenhet ved sykehuset Asker og Bærum, som et ledd i den nye rusreformen av 2004, fattet sykehusets ledelse vedtak om plassering av AURA i Gamle Bærum sykehus med 12 døgnplasser på samme plan. Huset er tegnet av arkitekt Morgenstierne og Eide og er bevaringsverdig. Aura skal være et behandlingstilbud for rusavhengige fra alderen 16 år men med en gjennomsnittsalder på 30. Det skal være en lukket enhet, men et frivillig behandlingstilbud, som tar sikte på å få pasientene ut i det daglige liv som rusfrie.

Enheten innbefatter både avrusning og utredning med et maksimumsopphold på 3 mnd. Prosjekteringen omfatter total fornyelse og rehabilitering av lokalene i henhold til romfunksjonsprogrammet og tilpasses de kravspesifikasjoner som er gitt. Herunder strenge krav om vandalsikring, selvskadesikring og generelle krav innen rusomsorgen. Utfordringen har ligget i å få det gamle huset til å tilfredstille generelle tidsmessige krav samt de krav og føringer som er lagt i forhold til enheten.

I interiørprosjekteringen er det lagt stor vekt på en funksjonell planløsning som gir god logistikk og fleksibilitet for pasienter og ansatte. Psykologisk fargebruk har gitt rommene en balanse av ro og spenning som komplementeres av et enkelt material og møbelvalg med innslag av lekenhet med en positiv klang. Interiørets hovedgrep er basert på ro, spenning og bevegelse.

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Sykehusveien, Gjettum
År: 2006-2008
Omfang: 1350 m²
Byggherre:Sykehuset Asker og Bærum HF
Arkitekt: Arkitema ELN
Ingeniører: RIB: A.L Høyer, RIE: Malnes og Endresen AS, RIV: Erichsen og Horgen AS, RiBr: Multiconsult AS, LARK: Gullik Gulliksen AS
Premiering: “Designers Saturday Awards Best Interior” for 2009