Sykehuset Asker og Bærum HF - Ombygging

Ombygging til Dialysepost / nyremedisinsk poliklinikk, Ombygging til mamografienhet

Eksisterende kreftavdeling ved Bærum sykehus er blitt bygget om til ny dialyse­avdeling med plass til 20 pasienter hvorav to i isolat.

Det er i tillegg til behandlingsrom blitt etablert undersøkelsesrom, personalrom, kontorer, skyllerom, medisinrom, kjøkken og lager. Prosjektet har også omfattet et nytt vannrenseanlegg og ny gjennomgå­ende sprinkelsjakt.

Prosjektering og bygging er gjort innenfor knappe tidsrammer og på et lavt budsjett. Mye av eksisterende gulvbelegg er beholdt og en del eksisterende laminatdører er blitt malt.

Prosjektet har i tillegg til arkitekttjenester omfattet prosjektering av løs og fast innredning.   

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei, Gjettum
År: Dialysepost / nyremedisinsk poliklinikk: Mai 2010, Mamografienhet: 2011
Omfang: Dialysepost / nyremedisinsk poliklinikk: 600m², Mamografienhet: 60m²
Byggherre: Sykehuset Asker og Bærum
Arkitekt: Arkitema ELN