Sykehuset i Vestfold HF

NVDPS Linde, Nordre Vestfold - distriktspsykiatrisk senter – Ombygging

I forbindelse med samlokalisering av døgnfunksjoner for psykiatrien i Vestfold er eksisterende bygningsmasse ombygget. Ombyggingen inkluderer 7 nye sengerom med toalett/bad, inkludert skjermingsrom med sluse, i tillegg til stuer, møterom, medi­sinrom, kontorer og andre støtterom. Eksiste­rende sengefløyer er beholdt.

Konseptet fra Nybygget videreføres: «Far­geopplevelser langs en sti». Målet har vært å gi pasienter og ansatte positive opplevelser. Inspirasjon til material- og fargevalg er hen­tet fra naturen med utgangspunkt i fargerike opplevelser på vandring langs en sti. Ved å fargesette sidefeltene ved dører til pa­sientrom vil rommene få hvert sitt personlige preg. Hvert rom får sin farge, og denne fargen har blitt brukt videre inne på bad. Korridorer er soner hvor man oppholder seg over for­holdsvis kort tid, og man kan dermed tillate seg større grad av farge- og kontrastbruk. I hovedkorridor har krysningspunkter samt inngangsparti fått markerte fargefelt på gulv. Fargen forteller om videre fargebruk i den kryssende korridor/fløy.

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Ørsnesalléen, Nøtterøy 
År: 2011-2015 
Omfang: 5150 m²
Byggherre: Sykehuset Vestfold
Arkitekt: Arkitema ELN 
Ingeniør: RIB: A.L Høyer Skien AS, RIV: Erichen & Horgen AS, RIE: Malnes og Endresen AS,