Sykehuset Østfold HF, Moss sykehus - F3

Ombygging fra sykehjem til psykiatri

Tidligere Mosseporten sykehjem er bygget om til arealer for psykisk helsevern over tre etasjer. Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) i tredje etasje, sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) i fjerde etasje og døgnavdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (RUS) i femte etasje. Det er blitt etablert en egen skjermet inngang til RUS med egen skrankefunksjon i byggets sydlige del. RUS-enheten består av ti ensengsrom hvorav to er tilpasset rullestolbrukere. 

Alle enhetene har tilgang til eget bad. Avdelingene har i tillegg fellesrom som behandlingsrom, samtalerom, spiserom, stuer og besøksrom samt medisinske støtterom og personalrom. I interiørene er det lagt vekt på en rolig og harmonisk farge - og materialbruk med en helhet mellom de tre etasjene, samtidig som hver etasje fremstår med sitt eget særpreg.

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse:  Peer Gynts vei, Moss
År: 2011-2014
Omfang: 3300 m²
Byggherre: Sykehuset Østfold HF
Arkitekt: Arkitema ELN
Ingeniører:RIB:Cowi, RIV:Erichen og Horgen RIE/IKT: Hjellnes Consult as