Sykehuset Østfold HF, Moss sykehus - F4

Ombygging og tilbygg

I 2016 vil all akuttvirksomhet samles i nytt sykehus på Kalnes. Sykehuset i Moss skal da være en moderne enhet for planlagt virksomhet hvor blant annet all dagkirurgisk virksomhet for regionen vil bli utført. Prosjektet har omfattet en rehabilitering av eksisterende bygningsmasse for tilpasninger til dagkirurgisk avdeling, støttefunksjoner, personalområder og ny øyeavdeling samt påbygg for tre nye operasjonsstuer, ny sterilsentral og nybygg flaskebank. Det er i tillegg blitt bygget nye tekniske rom på tak.

Byggeprosjektet har vært utført under en stram tidsplan over totalt åtte faser med parallell prosjektering på forprosjekt og detaljprosjektnivå for de ulike fasene. I interiørprosjektet er det fokusert på å lage en rolig og harmonisk ramme som vil holde seg godt over tid. I tillegg til dette har det vært svært viktig å tilfredstille sykehusets hygieneog funksjonskrav til materialer og innredning.

Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Peer Gynts vei, Moss
Areal: 4200 m²
År: 2013-2014
Byggherre: Sykehuset Østfold HF
Arkitekt: Arkitema ELN
Ingeniører: RIB: Cowi, RIV:Erichen og Horgen RIE/IKT: Hjellnes Consult as