Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes er et akuttsykehus med en kombinasjon av både somatikk og
psykiatri. Den somatiske delen inneholder akuttmottak, stasjonær operasjon og dagkirurgi,
oppvåkning og intensiv, sterilsentral, laboratorium, korttidssengeområde samt
alle tilhørende spesialers ambulatorier, kontorer og sengeavsnitt. I den psykiatriske delen
finnes allmennpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, lukkete avdelinger, gerontopsykiatri
mm. samt tilhørende ambulatorier og kontorer.

Sykehuset blir et nytt velfungerende totalsykehus, som er robust og kompakt i sin disponering,
men som samtidig inneholder en optimal logistikk og fleksibili tet. Gjennom
av sin åpenhed, variasjon og nærvær etableres tillitsskapende rammer, så pasienter,
besøkende og personale føler sig høyt prioritert og i trygge rammer.
Byggeriet utfolder seg omkring en gjennomgående hovedgate med sengeavdelinger
orientert fritt mot utsikten. Det er i gaten sykehuset åpner seg, og det er her, at de
forskjellige funksjonene viser seg for pasienter og besøkende. Gaten er et aktivitetsfylt,
offentlig rom med trafikk i mange nivåer og med varierte opplevelser for den besøkende
- det er samtidig fra gaten, at alle avdelinger fordeler seg.


Fra gaten er det, som fra bygningsanleggets øvrige oppholdsrom, en storslått utsikt
mot det omkringliggende landskapet. Vennlig og imøtekommende arkitektur, kombinert
med en god kontakt til uterommene, understreker bygningsanleggets klare menneskelige
intensjoner.

WILHELM BERNER-NIELSEN
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef Health
Tlf. +45 2672 2601
Anne Guri Grimsby
Partner, Arkitekt
Forretningsområdesjef
Tlf. +47 984 49 498

Fakta

Adresse: Sarpsborg, Østfold, Norge
År: 2008-2015
Omfang: 89 000 m²
Byggherre: Helse Sør-Øst
Arkitekt: Arkitema, AART og Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter (NO)
Landskap: COWI A/S 
Ingeniør: COWI A/S