Tåsenhjemmet

Tåsenhjemmet er et hjem med langtidsplasser for eldre med behov for heldøgns omsorg. Visjonen er å skape et gjenkjennelig og trygt sted med identitet og sanselighet - ikke en institusjon. De fysiske omgivelsene skal gi trygge og hjemlige rammer til glede for alle byggets brukere; beboere, besøkende og ansatte.

Tåsenhjemmet inneholder 135 nye sengerom med opphold for beboere og besøkende, samt pleie- og personalfasiliteter. I tillegg skal det være et dagsenter med aktiviteter for brukere utenfra, men som dessuten kan tenkes brukt av beboere på sykehjemmet.

Samtidig har det vært et mål å skape et bygg som fungerer godt i omgivelsene. Det er et inviterende bygg for nærområdet hvor naboer og forbipasserende skal få lyst til å ta i bruk bydelsplassen og de grønne uterommene. Vi tror på at ved å skape liv i uteområdet i form av barn, naboer, beboere og andre så vil det være en berikelse for hele området såvel som for beboerne på sykehjemmet.

I Tåsenhjemmet eksponeres tre mest mulig – både inne og ute. Tre har en bløthet og en varme som gjør det behagelig å være nær det.

Bygget er et godt Future Built forbilde-prosjekt, med en helhetlig miljøtankegang. Bygget skal leveres som et plusshus og Breeam-Nor sertifiseres til excellent.

 

 

Chris Olborg
Associated Partner
Forretningsområdesjef Living
Tlf. +47 917 89 492
Anne Guri Grimsby
Arkitekt
Partner
Tlf. +47 9844 9498
Nora Bille
Associate/Kreativ leder
Tlf. +47 400 76 384

Fakta

Omfang: 14.300 m2
År: 2017
Bygherre: Omsorgsbygg Oslo KF
Arkitekt: Arkitema Architects
Totalentreprenør: Hent
Ingeniør: Rambøll, ÅF Engineering

Øvrige: Degree of Freedom (RIB)