Vendsyssel sykehus – akuttmottaket

Felles akuttmottak

Etter at region Nordjylland utpekte sykehuset Vendsyssel, Hjørring til et av regionens tre akuttsykehus, vedtok de også at oppdraget med å utforme det nye, felles akuttmottaket skulle legges ut på anbud. Målet med anbudskonkurransen var å skape velfungerende og inspirerende rammer for en fremtidsrettet akuttmottaksfunksjon i nært samspill med det eksisterende sykehuset.
Området ved det nye akuttmottaket er dominert av bygning 40 mot øst, bygning 18 mot nord og den trafikkerte Bispensgade mot vest. Disponeringen av nybygget tar utgangspunkt i denne beliggenheten, der utsiktselementet er sterkt begrenset, og der det ikke er plass til grønne ute- og oppholdsrom. Derfor jobber vi med et bygningsanlegg som bevisst satser på lysgårder som arkitektoniske, rekreative og lysgivende elementer.
På yttersiden består bygningen av to horisontalt delte bygningsdeler. Den ene huser selve akuttmottaksfunksjonen, den andre sengepostene. De to delene er utført i to ulike materialer – mens fasaden på akuttmottaket består av lys naturstein, ligger sengepostene i en luftig glassbygning.
I første etasje finner vi ambulansehallen, mottaksrom, traume-/skaderom, vakthavende lege og venterom, mens andre etasje huser blant annet 32 nye sengeplasser, vaktfunksjoner og pårørendefasiliteter.
To nye elementer – sengepost og røntgenrom – bidrar til å samle funksjonene i akuttmottaket slik at pasientene kan behandles hurtig og effektivt uten unødig flytting.
Vinnerforslaget er utviklet ved hjelp av omfattende brukerinvolvering, og bygningens optimale innredning og funksjon er sikret ved hjelp av involvering av alle personalgrupper, herunder teknisk fagpersonal, som har bidratt i dialog både under prosjektering og oppføringen av bygget.

Det nye akuttmottaket oppfyller de danske kravene for bygninger i lavenergiklasse per 2010.

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Bispensgade, 9800 Hjørring
År: 2011-2013
Omfang: ca. 3800 m² + 200 m.² ombygning
Byggherre: Region Nordjylland
Arkitekt: Arkitema
Anden deltagende arkitekt: Bjerg arkitektur a/s
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Konstruktioner og brand: Korsbæk & Partnere KS, installationer: Harde Larsen A/S, Aalborg
Udsmykning: West & Werners
Premiering: 1. premie i indbudt projektkonkurrence