Cityringens Metrostationer

Metro Cityringen er en udvidelse af den eksisterende Metro, en fuldt automatiseret, førerløs Metro, med transfér forbindelser til det eksisterende metro system på to stationer, og yderligere tre forbindelser til det eksisterende jernbanenet. Den består af 16 km tunneler, med 17 underjordiske stationer i det indre af Københavns brokvarterer. Projekteringen af ​​den nye Metro Cityringen startede i 2008 og den blev åbnet i september 2019. 

Bygherren, Metroselskabet, har entreret med CAS Joint Venture (Cowi, Arup, Systra) som rådgivere på og udviklingen af hele ’Civil Works’ delen af Cityringen inklusiv arkitektur og design. Omfanget af arkitektur- og designrådgivningen på Cityringen spænder fra indledende, konceptuelle idéfaser og frem til udvikling af det endelige detaljegrundlag og udbudsmateriale, samt tilsyn og projektopfølgning. 

Intentionen har været at skabe spatiøse, åbne og imødekommende stationer, som sikrer let og tryk adgang fra gadeplan til perroner via overskuelige concourse niveauer. Grundlæggende bygger udviklingen af Cityringen på princippet om en fælles arkitektonisk identitet for hele Metronettet, hvor hver station på Cityringen på samme tid har fået et unikt design, der afspejler de lokale omgivelser i byen omkring. 

Så vidt muligt, er stationerne designet til at udnytte dagslyset gennem store ovenlys på gadeplan. Dette danner en visuel forbindelse mellem de underjordiske stationsrum og byen over, samt tilføjer værdi som inventar i byrummet og som vartegn for Metroen.

 

 

THOMAS GRAVE-LARSEN
Associate, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7256

Fakta

Kunde: Metroselskabet
Lokation: Danmark, København
År: 2008-2019
Foto: Metroselskabet