Ny Ellebjerg Transfer station og -center

Ny Ellebjerg Transfer station og -center kobler i fremtiden internationale, regionale og lokale jernbane- og Metro linjer samt busser, biler og en letbane i én sammenhængende transfer hub. 

Med ambitionen om at Ny Ellebjerg Station skal være Danmarks næststørste transfer station i fremtiden og medvirke til udvikling af nye byområder, har det været nødvendigt med en ambitiøs og fremtidssikret helhedsløsning, som samler bydele og adgangsveje, på tværs af stationens mange trafiklinjer. Projektet er under opførelse i dets første faser. De trafikale forhold er struktureret bedst muligt og overskueligt med korte transfer afstande, der sikrer gode og sikre forbindelser og sammenhængende bydele og i det stationsnære område. Her har passagererne – slut brugeren - gennem hele designprocessen været i centrum.

I et bygningskompleks hen over stationen, kobles kontorer, erhverv, butikker og boliger sammen med transfer stationen, i et visionært, fremtidigt ’Multi-modal hub’. Passager flows og bevægelsesmønstre er blevet analyseret i VISSIM 3D-software. Flows foregår med godt bredde, i trygge, velbelyste omgivelser, og uden knækkede tunnel forløb. I størst muligt omfang er ovenlys og friskæringer mod himmellyset integreret. Dagslys og kig til himlen sikrer tryghed og sammenhæng mellem niveauerne og den bedst mulige lyskvalitet med kun begrænset brug af kunstlys.

 

 

THOMAS GRAVE-LARSEN
Associate, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7256

Fakta

Kunde: Metroselskabet
Lokation: Danmark, København
År: 2018-2024

Services: Station design, Passenger flow, Way finding, Architectural finishes, Day- and Artificial lights concepts.