Trondheim Stasjonssenter

Trondheim Stasjon blir det første bygget som er del av en større plan om å binde Trondheim sentrum sammen med havnen. Bygget kommer at inneholde et terminalbygg for offentlig trafikk og dessuten et stort kontorlokale, og vil dermed huse arbeidsplasser for hundredevis av mennesker.

Det er et komplekst plan – og designprogram som foreligger for nye Trondheim Stasjon. Ønsket er å skape et multimodalt transportknutepunkt som kan styrke byens identitet og skape attraktive opplevelser for innbyggere og gjester i Trondheim. En av de store utfordringene i den kommende byggeprosessen er at sentret skal plassers over togskinnene, og at dette skal foregå uten at togdriften blir påvirket. Derfor er en del av designet at de bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene, vil bli oppført i moduler som kan monteres raskt.  Også de helt spesielle fasadene, som gir solavskjerming til hele bygget, vil bli forhåndsprodusert i moduler. Dette vil forenkle monteringen på bygget.

Trebyen Trondheim har gitt inspirasjon til å designe nye Trondheim Stasjon med bærende konstruksjoner i tre. Tre gir et lavt CO2-avtrykk, samtidig som bruken av tre gir identitet og estetisk kvalitet. Bygningen blir et tydelig landemerke, både arkitektonisk, klimapolitisk, og som en videreføring av Trondheims stolte tradisjon for trebebyggelse. Samtidig skal stasjonssenteret bli et forbilde på klimavennlig byutvikling og grønn mobilitet.

THOMAS GRAVE-LARSEN
Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7256

Fakta

Adresse: Trondheim
Omfang: 18.600 m2

År: 2020 -
Byggherre: Bane NOR Eiendom og Trøndelag fylkeskommune
Arkitekt: Arkitema Architects og PKA Arkitekter
Premiering: 1. plass i NAL konkurranse