Kultur

I Arkitema Kultur jobber vi med å videreføre og bevare dansk kultur gjennom nybygg, endring, renovering og restaurering.

Arkitektur som samler mennesker
Vi opererer med en bred definisjon av hva et kulturbygg er. Et kulturbygg kan være et bevegelsesprosjekt, som f.eks. en svømmehall, en golfklubb eller en idrettsarena, som skal oppføres eller renoveres. Det kan også være et formidlingsprosjekt, som et bibliotek, et museum eller et besøkssenter, som skal endres på eller bygges. Felles for disse prosjektene er vårt fokus på å skape en vakker og funksjonell ramme for møtet mellom mennesker.

Restaurering av den danske kulturarven
I tillegg jobber vi med restaurering av den danske kulturarven, på alle nivåer og innenfor alle historiske perioder. Her er det byggets ånd som er ledetråden vår. Vi verner om byggets historie og etterstreber en restaurering som er tydelig, men også reversibel, slik at man i fremtiden kan følge historien bakover til forestillingen om det opprinnelige bygget. Vi baserer alt av restaureringsarbeid på grundige verdianalyser, historiekunnskap, arkitektonisk sans og en tett dialog med Kulturstyrelsen (det danske kulturdirektoratet).

Arkitema Kultur utfører også oppdrag for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og for private byggherrer. Vi har blant annet stått for restaureringen av det flotte Frederik VIIIS palé på Amalienborg, Kongernes Lapidarium, Charlottenborg Slot og Frederiksdal Gods.