FREDERIK VIIIS PALÆ

Renoveringen og moderniseringen av Frederik VIIIs palé omfatter innvendig og utvendig reparasjon, et integrert kunstprosjekt med fokus på samspillet mellom kunst og arkitektur samt en fornyelse av hageanlegget.Etter renoveringen og moderniseringen vil paleet danne en moderne og fremadrettet ramme rundt kronprinsparets private bolig med tilknyttede representative og administrative funksjoner.

Oppdraget forplikter og krever stor påpasselighet, ettersom Frederik VIIIs palé er en del av Amalienborg slottsanlegg, et av Danmarks flotteste eksempler på rokokkoarkitektur. Slottsanlegget består av fire paleer som omkranser en åttekantet plass.

Arkitema fungerer som hovedansvarlig totalrådgiver for renoveringen, bistått av en rådgivergruppe bestående av Erik Einar Holms Tegnestue og ingeniørfirmaet Rambøll. Utover det arkitektoniske ansvaret for renovasjonen inngår Arkitema sammen med hoffsjef Per Thornit, gallerieier Mikael Andersen og museumsdirektør Poul Erik Tøjner i prosjektet med en rådgivende og koordinerende funksjon i forhold til forberedelse og gjennomføring av kunstprosjektet. I paleet er en rekke toneangivende, yngre danske samtidskunstnere invitert til å integrere sine verk samt foreta en nytolkning av hageanlegget. Utvelgelsen av de inviterte kunstnerne har foregått i tett samarbeid med kronprinsparet.

 

 

POUL SCHÜLEIN
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 2045 3216

Fakta

Adresse: Amalienborg Slotsplads, København
År: 2004-2010
Omfang: 4 500 m²
Byggherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Arkitema Architects i samarbejde med Erik Einar Holms Tegnestue
Ingeniør: Rambøll