VIKINGTIDSMUSEUM PÅ BYGDØY

Denne typen oppgave kommer én gang hvert århundre. Norges unike vikingeskatter skal ha nye omgivelser, som komplementerer Arnstein Arnebergs snart hundre år gamle Vikingtidsmuseum. Arnebergs hus er fredet og de umistelige utstilte gjenstandene er særdeles skrøpelige. Den ca. 9.000m2 store utvidelsen skal derfor både tilpasses det eksisterende hus og ta hensyn til at skipene og gravfunnene skal flyttes kortest mulig.

Vårt forslag til det nye vikingtidsmuseum på Bygdøy bygger på tanken om små spor fra fortiden i landskapet, om langsom oppdagelse og avsløring. Arnebergs verdige bygning står fremdeles tronende i hovedrollen, men et skift har skjedd. Mot syd starter det lavmælte nybygget som en krusning på overflaten. Det brer seg nordover som et bløtt landskap med tre hauger og en dal, før en skarp skjæring gir mulighet for fasade og publikumsinngang mot nord. I plan kan det nye landskapet innskrives i en perfekt sirkel, men opplevelsen gjøres rikere av dets bølgende skift. I dalen ligger tinget. Her kan man samles til forelesning og spill. De tre haugene tilbyr naboene akebakker om vinteren, og gir museet amfimuligheter til vikingspill om sommeren. På flatene er det mulighet for markedsplass og håndverksdager.

Bygningen er delt i to romlige forløp; Arnebergs kors og nybyggets sirkelslag. Sirkelslaget inneholder alle utstillingsrommene, mens korset inneholder de publikumsrettede, åpne funksjonene, så som butikk, café og auditorium.

Til hver gravhaug er det koblet en fordypningshule, der man finner mere informasjon om skipet og de funn som ble gjort sammen med det. Utstillingene her, kan være mere skiftende og interaktive, da ombygninger kan foregå uten å påvirke ikonløypa. Da det bare er én inngang til hver fordypningshule, skapes det ikke parallelle flows i utstillingen. Den besøkende kan enkelt orientere seg, og aktivt gjenoppdage vikingetidens største øyeblikk og rikeste skatter.

EMIL CARSTENS
Ass. partner, Cand.arch.
Head of Design
Tlf. +45 2233 3522

Fakta

Adresse: Huk Aveny 35, 0287 Oslo
År: 2016
Omfang: 13.000 m²
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: Arkitema Architects
Premiering: Innkjøp til 120.000 NOK i internasjonal konkurranse med 110 deltagere.