Næring

Arkitema Architects designer næringsbygg med henblikk på at virksomheten skal oppnå gode resultater på flere nivåer. Arbeidsmiljøet skal være godt, signalverdien riktig og selve bygget fleksibelt og bærekraftig.

Næringsbygg som skaper verdier og glede
Arkitekturen har stor betydning for en virksomhet. Utad er den en viktig formidler av virksomhetens varemerke og verdier overfor kunder og samarbeidspartnere. Internt danner den rammen om virksomhetens sjel og kultur, som i sin tur påvirkes av bygningens fysiske utforming. Et næringsbygg skal støtte opp om organiseringen av virksomheten samtidig som det har rom for endringer.

I Arkitema Næring jobber vi for å skape et næringsbygg som gir gode resultater for virksomheten, både internt og eksternt. Vi skaper bærekraftige arkitektoniske løsninger som kan bedre bunnlinjen ved å redusere driftskostnadene og gi optimale arbeidsvilkår som øker produktiviteten og arbeidsgleden blant medarbeiderne.

Et hus for fremtiden
Det er også viktig for oss å tenke ut funksjonelle og tekniske løsninger som kan redusere driftskostnadene på både kort og lang sikt, for vi vet at virksomhetens behov kan endre seg. Våre designere er så fleksible og tilpasningsdyktige at næringsbygget ikke bare passer dagens krav og behov i den enkelte virksomhet, men er fremtidssikret – også teknisk.

Tett dialog i prosessen
Vi mener at vår viktigste oppgave er å lytte til alle aktører, og vi prioriterer tett dialog med byggherren hele veien gjennom prosessen. Av samme grunn praktiserer vi også brukerinvolvering, der medarbeiderne i virksomheten inviteres med i prosessen, slik at vi får en dypere forståelse av virksomheten vi skal tegne bygningen til.
                
Generelt jobber vi helhetsorientert i en integrert designprosess i samarbeid med landskapsavdelingen vår, Arkitema Urban, om å skape best mulige rammer for næringsbygget som helhet.

Les mer om Arkitema Urban.

Erfaringer
Vi har siden 1969 tegnet alt fra industribygg, kontorer og hoteller til kinoer, butikksentre og boliger. Vi er glade for at vi har mange byggherrer som stadig vender tilbake med nye prosjekter, og på listen over referanser finner vi blant andre Lego, Vestas, Siemens og Danish Crown.