AARHUS CITY TOWER

Hotell og kontorlokaler i et 23 etasjers høyhus i lavenergiklasse 2015

Aarhus City Tower er et prosjekt som er utviklet sammen med KPC og senere solgt til Hans Lorentzen. Arkitema Architects har samlet trådene mellom Comwell, Deloitte og Bech-Bruun og Hans Lorentzen, i tett samarbeid med KPC. Bygget er et nytt ikon i Århus og en markør for byens sentrum.

Aarhus City Tower markerer ankomsten til det nye bydelsområdet i Århus. Høyhuset er et hotell- og kontorbygg i 23 etasjer, med 240 hotellrom og konferansefasiliteter for 1000 personer samt kontorlokaler og private leiligheter.

For å markere høyhuset som et sentralt innslag i bydelen, er bygget plassert på et fundament som sammen med selve huset danner et anlegg som både funksjonelt og arkitektonisk gir nytt liv til et av byens mest komplekse og dynamiske områder. Det horisontale fundamentet opphever nivåforskjellen mellom badeanlegget Spanien og arealet ved Bruuns Galleri, og samler på den måten området til en ny komposisjon med interessante forbindelser og oppholdssteder. Fundamentet har en tredobbel funksjon: Som overgang mellom det loddrette og det vannrette, som utligning av nivåforskjellene i terrenget og som sosialt midtpunkt for hele komposisjonen.

Selve høyhuset er utformet som to slanke plater som er bygd sammen rundt et lett, transparent mellombygg. Den nordligste platen er fremskutt i forhold til den sørlige, samtidig som den er høyere, for å styrke det oppadgående, slanke og dynamiske uttrykket. På avstand vil disse to slanke platene utgjøre et elegant innslag i Århus' skyline. Tettere på vil bygget, takket være sine nøye planlagte detaljer og utadvendte funksjoner, være et inspirerende sted å oppholde seg ved og på.

Høyhuset er en klasse 2015 lavenergibygning med et solcelleanlegg som strekker seg over fronten på hele den sørlige fasaden. Solcellepanelene på fasaden er elegant integrert i fasadeuttrykket og er fremstilt på en måte som krever lite materialer og bruker lite energy.

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Markedsdirektør
Tlf. +45 4095 7011
METTE JULIE SKIBSHOLT
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsområdechef
Tlf. +45 5077 7288

Fakta

Adresse: Værkmestergade, Århus
År: 2014
Omfang: 25 000 m² samt 13 000 m² p-anlæg
Byggherre: Hans Lorenzen
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Rambøll
Entreprenør og udvikler: KPC
Kunstudsmykning: Peter Skovgaard
Foto: Niels Nygaard og Erik Balle Poulsen