ARKITEMAHUSET

En nytolkning av den klassiske bygården

Arkitemas hovedkontor ligger midt i Århus sentrum, i Frederiksgade, der bygårder av ulike årganger står side om side. Huset er en nytolkning av den klassiske bygården. Arkitekturen forholder seg til gatebildet ved å tilpasse seg de eksisterende byggelinjer og bygningshøyder. Tegnestuen opptar toppetasjen og de tre etasjene under, mens første etasje huser en butikk.

Ankomsten til bygget er ujålete. Man kan komme seg inn i huset både fra gågaten Frederiksgade og fra Bødker Balles gård, som ligger på baksiden. I begge tilfeller skjer ankomsten via en passasje som forbinder gården og gaten, og som er integrert i husets førsteetasje. Fra passasjen er det adkomst til bygningens hovedtrapp, som fører opp i huset. Først i aulaen i andre etasje får man som gjest virkelig et inntrykk av bygningens karakter. Aulaen er en del av et atrium i tre etasjers høyde som forbinder huset vertikalt. Atriet er sentralt plassert i bygningen, og gjennom glasstaket her strømmer lyset ned i kjernen av huset.

Huset er transparent med en åpen struktur av seminarområder mot gaten og gårdsrommet til de tre kontoretasjene. I de to øverste etasjene ligger det møterom utformet som bokser i glass som henger ute i atriet. I toppetasjen finner vi kantine og takterrasse.

Materialer som betong, furu og galvanisert stål bidrar til å skape en uformell atmosfære. I aulaområdet er det betonggulv, glassmøteboksene har elefantrister i taket, mens den store atriumveggen er i ubehandlet furupanel. Disse rå overflatene danner en kontrast til den gjennomgående bruken av glass og fint bearbeidede detaljer.

Huset er bygd som en tradisjonell totalentreprise i tett samarbeid med KPC-Byg A/S og Cowi.

Arkitema er både arkitekt og byggherre, og etablerte derfor en profesjonell organisasjon med en egen styregruppe og prosjektgruppe.

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Frederiksgade 32, 8000 Århus C 
År: 2002
Omfang: 2 800 m²
Byggherre: Arkitema Architects 
Arkitekt: Arkitema Architects
Ingeniør: COWI A/S  
Entreprenør: KPC-Byg A/S
Premiering: Århus Kommunes diplom for godt og smukt kvalitetsbyggeri, 2003