DANISH CROWN

Europas største og et av verdens mest moderne svineslakterier                  

Slakteriets karakter og uttrykk gjenspeiler kundens ønsker og krav til et moderne svineslakteri, både når det gjelder hygiene, produksjonsforhold og dyrevelferd. I tillegg er det lagt vekt på gode arbeidsforhold. Samtidig har vi jobbet intenst med å utforme bygninger og fasiliteter slik at slakteriet fremstår som en arkitektonisk helhet og som en optimal ramme for intern og ekstern logistikk.

Anleggets størrelse gjør at det fra motorvei E-45 oppleves som et markant og monumentalt element i det bølgende landskapet nordvest for Horsens. Anlegget formes av de enkelte produksjonsenhetens ytre grenser og geometri. De mange bygningsarealene har ulik form og størrelse, og derfor blir også fasadematerialet et viktig virkemiddel for å gi bygningen et homogent og harmonisk uttrykk. Gjennom komposisjon og materialer oppnås et enkelt og markant anlegg som inngår i dialog med landskapets kuperte former. Produksjonsbygningene, personalområdet og teknikketasjen utgjør anleggets hovedelementer. Et sentralt plassert personalområde utgjør anleggets ryggrad og samler bygningene til en helstøpt konstruksjon. 

JØRGEN BACH
Partner, Arkitekt MAA
Forretningsudv. dir.
Tlf. +45 4081 7011

Fakta

Adresse: Østbirkvej 2, 8700 Horsens
År: 2002-2004
Omfang: Ca. 78 300 m²
Byggherre: Danish Crown A.M.B.A.
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design 
Ingeniør: COWI A/S
Slagteriteknisk rådgivning: Tano Food Consult A/S
Premiering: Premieret af Horsens Kommune i 2005