HK OG KL

Næringsbygg ved Ny Tøjhusgrunden i København

HK og KL er to næringsbygg ved Ny Tøjhusgrunden i København, som huser henholdsvis HK-Danmark og Kommunernes Landsforening.

De to byggene har like dimensjoner og snakker i all hovedsak samme formspråk. Begge rager opp fra et granittkledd fundament, og begge skyter ut i et vannbasseng som er et samlende element på Ny Tøjhusgrunden. Slektskapet er ikke tilfeldig; designkonkurransen om de to hovedkontorene pågikk parallelt og hadde nesten likelydende krav.

Byggenes utforming og fasader er i høy grad betinget av beliggenheten ved en av Københavns mest trafikkerte veier, nemlig Amager Boulevard. For å skape et solid vern mot trafikkstøyen, er husene konstruert med en ekstra klimaskjerm i form av en dobbel glassfasade. Den doble fasaden gir dybde, og det oppstår et kontrasterende spill mellom det ytre lagets rasjonelle fasade i glass og stål og de innvendige vindusfasadenes trerammer, som gir en lun tekstur til de moderne glasshusene.

Fasaden gjenspeiler husenes funksjonelle inndeling. Fundamentene er i samme type granitt som belegningen på plassen foran byggene, og kan oppfattes som et hevet nivå som de lette husene hviler på. Granittfundamentene danner bygningenes gulv. Første etasje har gjennomsiktige, tilbaketrukne glassfasader, og over dem synes de neste fire, semitransparente etasjene nesten å sveve. Øverst trekker toppetasjene seg diskré tilbake og markerer byggenes avslutning. Under det hevede fundamentet og vannbassenget har byggene hver sin parkeringskjeller.

Begge bygningene har sentrale atrier, som trekker lys inn i kjernen av bygget. I den åpne førsteetasjen ligger organisasjonens offentlige funksjoner; både sentrale fellesaktiviteter, representative funksjoner og resepsjon. I etasjene over finner vi organisasjonens private kontorer. I begge bygningene er kontoretasjene fleksible og kan innredes som åpne landskap eller mindre kontorer etter behov.

De to store hovedkontorene for de to organisasjonene HK og KL er oppført som totalentreprise basert på to vinnerbidrag til en totalentreprisekonkurranse. Fordi de to byggene er så like, ble prosjekteringen gjort i et felles team hos Arkitema Architects, som håndterte både de to prosjektene og de to byggherrene.

De to næringsbyggene oppfyller energikravene i BR 95.

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Ny Tøjhusgrunden, Amagerboulevard, København
År: 2002
Omfang: HK 14 000 m², KL 13 000 m²
Byggherre: HK-Danmark og Kommunernes Landsforening
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Peter Lind samt Hansen, Carlsen & Frølund
Totalentreprenør: Skanska Danmark A/S