HOUSE OF VESTAS

Vestas nye hovedkontor i lavenergiklasse 1, LEED Platinum

Vestas Wind Systems A/S besluttet i 2008 å flytte hovedkontoret sitt fra Randers til Århus. De ønsket seg et nytt og ultra-bærekraftig bygg til hovedkontoret med plass for 500 medarbeidere i tilknytning til sitt nylig innviede utviklingssenter i Skejby ved Århus.

Komplekset er bygd i en kamstruktur med tilhørende gateløp. Dermed oppstår det et svært allsidig kontorkonsept, der alle enheter er tett forbundet med hverandre og der gateløpet med atriumpreg fungerer som et samlende rom. Her finner vi alle fellesfunksjoner, som møtesentre, auditorium og kantine.

Atriet er husets kjerne. Her ankommer man, og herfra beveger man seg videre ut til husets ulike avdelinger og funksjoner. I atriet ligger to store steinvolumer som begge fungerer som møtesentre. Atriet er et levende og attraktivt miljø som gir varierte romopplevelser og oppholdssteder.

Utenfra oppleves House of Vestas som et samlet hus med kontormiljøer med skiftende, mørke fasader i mosaikkstil. Fasadenes glassplater er mobile og styres av solens påvirkning på fasaden.

Vestas er en organisasjon i konstant utvikling, noe som stiller høye krav til kontorenes fleksibilitet. Kontorene har derfor vegger som kan stilles opp per tredje meter etter behov. På denne måten er det enkelt å sette opp varierte kontormiljøer med kontorplass til mellom én og 20 personer, uten at bygningens tekniske installasjoner berøres.

Vestas nye hovedkontor har store ambisjoner når det gjelder energi. Det er den første større bygningen i Norden som er LEED-sertifisert i toppkategorien Platina. Bare om lag 150 næringsbygg i verden har nådd Platina-nivå i den amerikanske sertifiseringsordningen LEED. Sett med danske briller er bygget en Lavenergiklasse 1-bygning i henhold til BR2010. Vestas HQ har Danmarks største jordvarmeanlegg, og bruker rundt 50 prosent mindre energi enn en gjennomsnittlig kontorbygning.

Bygningsmassen er utviklet i et samordnet energidesign-forløp av ingeniører fra Cowi. Fordelene med et samordnet designforløp er at kravene til estetikk, funksjonalitet, energiforbruk og inneklima innlemmes parallelt i prosjektforløpet.

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Hedeager, Skejby
År: 2008-2011
Omfang: Ca. 22 500 m² samt 8 000 m² kælder
Byggherre: Vestas Wind Systems A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design + Innovation Lab
Ingeniør: COWI
Entreprenør: Pihl
Premiering: Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2012
Foto: Vestas Wind Systems AS Jesper Balleby
Fotograf: Jens Lindhe, Kontraframe, Arkitema Architechts