Hydro Vækerø - Nytt hovedkontor

Filosofien for bygg og innredning har vært å skape et lett og transparent bygg som enkelt skal kunne tilpasses ulike kontorformer. Det har videre vært et mål å skape felles rom som gir uttrykk for et aktivt og dynamisk miljø. Bygget er på fire etasjer, med en underetasje, og et samlet areal på ca. 12.000 m2. Første etasje inneholder resepsjon, kantine og møtesenter. Underetasjen rommer storsal og auditorium. De øvrige tre etasjer er disponert til kontorer med en blanding av åpne kontorløsninger og enkeltkontorer.

Interiørarbeidene har omfattet et komplett oppdrag med utvikling av kontorarbeidsplasser, innpassing av ulike kontorbrukerne, valg av all løs innredning, fargerådgivning samt utvikling og design av all fast innredning. Interiørarbeidene har foregått i nært samarbeid med byggeprosjektet, som også er planlagt av vårt kontor.

Chris Olborg
Associated Partner
Forretningsområdesjef Living
Tlf. +47 917 89 492

Fakta

Adresse: Drammensveien, Oslo
År: 2006
Omfang: 12.000 m²
Byggherre: Norsk Hydro ASA
Arkitekt: Arkitema/ELN Architects
Interiør: Arkitema/ELN Architects