KALVEBOD BRYGGE

Nexus Cph er det nye administrative knutepunktet for de statlige organisasjonene Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen.

Bygget er et visuelt kjennemerke ved inngangen til det sentrale København. Det er et av de største og mest markante byggene på Kalvebod Brygge Vest, både for bilister som kommer langs Kalvebod Brygge og for togpassasjerer til og fra København.

Nexus Cph er bygd i tegl og har et skarpskårent og robust ytre uttrykk. Gjennom bygget løper en grønt parktorg som deler byggemassen i to hoveddeler. Fasaden går helt ned til parktorget på bakkenivå og skaper dermed et lunt uttrykk og optimale lysforhold. Samtidig oppleves fasadene fra parktorget som lette og transparente glassfasader med mange flotte detaljer, varme farger og et livlig lysspill. Grøntområdet gir muligheter for kortere og lengre opphold og har et levende miljø med blant annet en kafé og husets kantine.

For å sikre en effektiv, produktiv og samtidig attraktiv arbeidsplass, har Nexus Cph ulike arkitektoniske miljøer. Arbeidsoppgaver og tilhørende plassbehov endres ofte i løpet av dagen. Dette gjenspeiles i arkitekturen, som danner en ramme for henholdsvis teambasert og individuelt arbeid. Samtidig er det plass til uformelle møter og kreative soner. Som et samlende element for hele komplekset ligger Nexus-bygningens førsteetasje. Her finner vi alle fellesfunksjonene, som kantine, kafé, møte- og undervisningssenter samt servicesentret. Dertil kommer resepsjonen, som utgjør et nav i bygget. Over parktorget sikrer tverrgående gangbroer et hus med optimal flyt, god logistikk og en dynamisk kunnskapsdeling mellom husets mange brukere.

Nexus Cph skaper forbindelser og sammenhenger – mellom mennesker, mellom kunnskapsområder og mellom de fire virksomhetene.

Nexus Cph er et lavenergiklasse 2020-bygg.

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade
År: 2014
Omfang: 43 000 m²
Bestiller: Bygningsstyrelsen
Entreprenør/OPP operatør: A. Enggaard
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingeniør: MOE
Premiering: 1. premie i OPP konkurrense 2014