LINAK DESKLINE

"Den runde firkant"

Linak – produsenten av lineære aktuatorer – trengte å utvide fabrikk- og kontorfasilitetene til Deskline-serien på Als. Kunden ønsket seg en selvstendig bygning uavhengig av de eksisterende fasilitetene, der produksjon og administrasjon skulle foregå i samme rom – og den skulle være rund.

For å unngå konflikt mellom de runde formene og en mer lineær produksjonsgang er resultatet en rund firkant. I den runde formen er det lagt inn en kvadratstruktur, hvor produksjonsprosessen finner sted. Husets infrastruktur danner en H-form. Inngang, møtesenter og et spiseområde ligger innenfor det ene beinet til H-en, der også administrasjon og planleggingsfunksjoner strekker seg inn mot midten av bygningen. I dette området er det gode muligheter for ettertanke og dialog – samt nærhet til produksjonen.

Produksjonen omkranser administrasjonen, mens lagerfunksjoner utgjør en tverrgående sone idet andre beinet til H-en. Den runde fabrikkbygningen danner rammen om et integrert miljø der alt – administrasjon, utvikling og produksjon – foregår i ett rom.

Rundt omkring i det åpne miljøet etableres det oaser for uformelle møter og pauser.

Den sirkulære formen avsluttes med en skråkant, som gjør bygningen gjenkjennelig i landskapet. Ikke minst om kvelden, når en ring av overlys understreker bygningens form.

Den runde formen er i seg selv en sluttet og innadvendt form, men sirkelen avsluttes nederst av en lavtsittende rad av vinduer, som sikrer at man kan se inn i bygningens indre, samtidig som medarbeiderne har god utsikt. Fabrikkhallen får rikelig med dagslys – ikke bare gjennom vinduene, men også via den smale kanten som skiller fasaden og taket. Herfra reflekteres lyset inn i hallen uten å være direkte og blendende. I taket er det integrert en rekke overlys, som alle er nordvendte.

Prosjektet er vunnet i en enterprisekonkurranse gjennom samarbeid med Hoffman A/S og Sloth Møller A/S. 

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Smedevænget, Guderup, 6430 Nordbor
År: 2002
Omfang: 10 500 m²
Bygherre: Linak A/S
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design 
Ingeniør: Sloth Møller A/S
Entreprenør: Hoffmann A/S