LINAK II

Nytt administrasjons- og produksjonsbygg

LINAK II er et 14 000 m² stor administrasjons- og produksjonsbygg med to etasjer samt en kjeller med garderober. I første etasje plasseres produksjonen og produksjonskontorer, mens det i andre etasje blir kontorer, møtelokaler og konferansesal. Moderne fabrikk- og kontorfasiliteter i samme bygning.

Den sirkelformede bygningen ligger på det høyeste bakkedraget i landskapet ved siden av den eksisterende fabrikk- og kontorbygningen som er tegnet av Arkitema Architects og oppført i 2002. Denne bygningen representerer med sin sirkulære grunnform forgjengeren til LINAK II, men der det eksisterende bygget har ett plan, blir den kommende bygningen oppført i to etasjer.

Hovedinngangen plasseres mot sør og har en samlende, sentral beliggenhet i forhold til hele det eksisterende fabrikkområdet. Samtidig etableres det ny inngang til området, slik at tungtrafikken føres bak de to runde bygningene og dermed forbedrer infrastrukturen til og fra området.

LINAK II blir et moderne og fleksibelt kontormiljø som gir mulighet for en rekke forskjellige typer kontorer som er logisk fordelt i huset, og som utgjør attraktive arbeidsplasser med en eminent utsikt over landskapet.

1. etasje utføres som en transparent glassfasade som får bygningen til å sveve, og som står i flott kontrast til den mørke skjermteglen på fasaden i 2. etasje. Her går forskjøvede rader av vinduer rundt hele bygningen i et vekslende, dynamisk forløp.

Øverst åpner bygningen seg opp i en takhage, som sørger for enkel tilgang til grønne uterom.

Prosjektet er utført i et nært samarbeid med byggherren og oppføres som lavenergi 2020-bygg. 

GLENN ELMBÆK
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef
Tlf. +45 2076 5458

Fakta

Adresse: Smedevænget, Guderup, Als
År: 2015-2017
Omfang: 14.000 m²
Bygherre: LINAK
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskab: Arkitema Urban Design
Ingeniør: Sloth Møller
Entreprenør: Hoffmann