Statens Park

Statens Park har sentral plassering i Tønsberg, og vil i fremtiden inngå naturlig som en ny bydel i et utvidet Tønsberg sentrum, og her skal den gode arbeidsplassen vokse frem. En arbeidsplass, som er formet av nåtiden og klar for fremtiden. En arbeidsplass, hvor et godt inneklima med lys, luft og med gode utsiktsforhold er en selvfølge. En arbeidsplass, som stimulerer til både arbeidsro og kunnskapsdeling i varierte, faglige og sosiale miljøer

Vi foreslår en utviklingsplan som tar utgangspunkt i den eksisterende bygningsmassen og infrastrukturen, og etappevis utvikler et nytt byområde med fokus på fotgjengere og syklister, der vi også vil ta hensyn til kommuneplanens krav til parkering. Bydelen skal ha tilstrekkelig størrelse til at en rekke fellestilbud, butikker og servicefunksjoner på sikt kan etableres.

Byens nye bygninger tenkes oppdelt i mindre og sammensatte bygningskropper med vertikale vinduer. Vinduene plasseres i et variert mønster, i forskjellige bredder og dybder. Dette skaper en flott variasjon på fasadene i bybildet. Bygningenes førsteetasjer er transparente og inneholder husets utadvendte funksjoner, som virksomhetenes resepsjoner og innganger, mindre butikker og kafeer.

Chris Olborg
Associated Partner
Forretningsområdesjef Living
Tlf. +47 917 89 492

Fakta

Adresse: Tønsberg
År: 2017
Omfang: 10.000 m²
Byggherre: Hemfosa Samfunnsbygg AS
Arkitekt: Arkitema Architects