UDBETALING DANMARK

Offentlig bygg i energiklasse 2015

I 2012 besluttet ATP å samle administrasjon og utbetalingsfunksjoner på seks adresser i Danmark, og Haderslev ble en av disse. Her har Arkitema Architects tegnet et 6500 m2 stort kontorhus.

Kontorbygget har et samlende atrium som de tre kontoretasjene hekter seg på. Første etasje inneholder resepsjonsområde, kantine, treningsområde og møterom. På taket er det installert et 340 m2 stort solcelleanlegg,  som bidrar til å overholde lavenergiklasse 2015. Det er totalt tre kontorklynger i hver av de to øverste etasjene og én i første etasje. Mellom klyngene er det gårdsrom med forskjellige kvaliteter med hensyn til skala og utforming.

Bygget er resultatet av en entreprisekonkurranse i 2012, der Arkitema Architects vant oppgaven sammen med Esbensen og Sloth Møller.

KIM RISAGER
Partner, Arkitekt MAA
Segmentchef LIVING
Tlf. +45 4095 7011

Fakta

Adresse: Chr. X´s vej, Haderslev
År: 2013
Omfang: 6500 m2
Byggherre: ATP Ejendomme
Arkitekt: Arkitema Architects
Entreprenør: MT Højgaard
Ingeniør: Esbensen og Sloth Møller